Hindi Ka Mag-Isa

“Solid teachings and very relevant to life, especially at this time of our global crisis.”

Dr. Harriet Hormillosa
Founder, Managing & Program Director
Reintegration for Care & Wholeness Foundation, Inc.


Isang napapanahong babasahin.
Koleksyon ng 30 sanaysay (essay) sa wikang Filipino.
Psycho-spiritual aid sa gitna ng COVID-19 pandemic.
Paalala na sa bawat araw, sinasalubong tayo ng pag-asa.

May science-based data, sound spirituality at practical application.
Para maunawaang sa pambihirang sitwasyon ng kawalang kasiguruhan,
pwedeng kumapit sa nag-iisang katiyakan:

HINDI KA MAG-ISA

Isang napapanahong babasahin. Koleksyon ng 30 sanaysay (essay) sa wikang Filipino. Psycho-spiritual aid sa gitna ng COVID-19 pandemic. Paalala na sa bawat araw, sinasalubong tayo ng pag-asa.

May science-based data, sound spirituality at practical application. Para maunawaang sa pambihirang sitwasyon ng kawalang kasiguruhan, pwedeng kumapit sa nag-iisang katiyakan:

HINDI KA MAG-ISA

Nagpapasalamat kami kay Coach Mimo for partnering with us in launching his e-book.

We at Day 1 truly believe that businesses, especially during this pandemic era, should have a support system - both personally and professionally. Kung may negosyo ka that needs help in this crisis or you know someone who has a business, please click below and we will be glad to talk to you.

Stay safe and healthy!
Day 1 Team